„Dronem w smog”

Straż Miejska w Pabianicach na bieżąco monitoruje kwestie dotyczące kontroli jakości powietrza. W dniu 27 marca b.r. Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach pan Tomasz Makrocki wraz z dwoma pracownikami uczestniczył w Gliwicach w konferencji „Dronem w smog”

Konferencja poświęcona była głównie:`

– wykorzystaniu dronów w monitorowaniu jakości powietrza;

– zapoznaniu się z doświadczeniami straży, korzystających z usług dronów (SM Katowice, SM Gliwice);

– zagadnieniom prawa lotniczego i procesowi szkolenia operatorów;

– metodyka pomiarowa.

Po części teoretycznej nastąpił pokaz wykorzystania drona przy pobieraniu próbek zanieczyszczonego powietrza.

Konferencja dała możliwość zapoznania się z aktualną sytuacja na rynku wykorzystania dronów. Podstawowymi problemami w upowszechnieniu tego typu usług pozostają:

– brak doprecyzowanych przepisów prawnych,

– ceny sprzętu, oprogramowania i kosztów szkoleń.

29746727_1508518819274153_34810275_o

wpis czytano 78 razy
Wpis opublikowano przez: SM, dn.28 marca 2018

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony