Patrole ze Strażą Miejską

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w patrolach wspólnie ze strażnikami miejskimi.

Swój udział prosimy zgłaszać pod bezpłatnym numerem telefonu: 986.

  • Każdy z biorących udział w patrolu przejdzie krótkie szkolenie z zasad bezpieczeństwa.

  • Czas wspólnego patrolu będzie umowny i może zależeć od konieczności wykorzystania patrolu do bieżących interwencji.

    Dla uczestników patroli przewidziano drobne upominki.

  • 1

wpis czytano 1 061 razy
Wpis opublikowano przez: SM, dn.24 kwietnia 2017

- kliknij aby powrócić do poprzedniej strony